Un dels objectius de l’AFA és crear ponts d’unió entre professorat-alumnes-famílies, per impulsar una comunitat educativa de qualitat.

Ens comprometem a vetllar pels valors inclosos en el Projecte Educatiu de l’Institut de Cervelló:

TORERÀNCIA · DIVERSITAT · CONVIVÈNCIA · SOLIDARITAT · RESPECTE · GÈNERE

Treballem per donar eines a les famílies, al Claustre de professorat, als monitors d’activitats i als delegats de cada classe per promoure la participació i escolta activa a tots els nivells del centre.

 

Què hem fet

Presentació del PROJECTE 360+1 a la Diputació de Barcelona en la convocatòria de projectes innovadors. Amb aquest projecte vàrem obtenir els recursos per:

  • Fer una formació TREVA a tot el Claustre de Professors de l’Institut de Cervelló.
  • Formació a través d’APRENEM per orientar al professorat en l’educació amb autisme.
  • Posar en marxa l’Espai de la Calma a l’Institut de Cervelló, espai per connectar, comunicar i cuidar
  • Taller adreçat a les famílies sobre l’ús de pantalles als adolescents.
La veu de les Famílies