Els pares i mares delegats potencien la participació de les famílies des del coneixement, l'anàlisi i les propostes de millora de la vida escolar, així com del procés educatiu. Per dinamitzar aquesta participació, el curs 2017/18 vàrem impulsar els pares/mares delegats i delegades a cada classe amb l’objectiu de garantir que la comunicació entre el centre i les famílies flueixi de forma endreçada i clara.

El delegat o delagada és aquell pare o mare (tutor/a) escollit entre les famílies d'una classe per representar-les en les necessitats, interessos i expectatives dels seus fills i filles de manera col·lectiva, i per implicar-les en la millora de la convivència i els rendiments educatius. Tot això, en coordinació amb l'AFA, el tutor o tutora del grup i l'equip directiu del centre.

Per saber qui és el delegat o delagada del grup del teu fill pregunta al/la tutor/tutora del grup o contacta amb info@afainstitucervello.com

En qualsevol moment pots oferir-te com a delegat de classe.

 

Des de l’AFA, estem treballant de la mà de l’Institut de Cervelló, per tal d'aconseguir que el nostre centre sigui un referent a nivell del Baix Llobregat. Volem que els nostres fills i filles tinguin el millor servei per aconseguir la màxima excel.lència. La implicació dels pares i mares és clau!

Cadascú pot participar segons les seves possibilitats: assistint als actes i reunions que es convoquen, impulsant des de l’AFA nous projectes o participant en els que estan implantats, donant la vostra opinió o fent arribar els vostres suggeriments.

Participa

Si us vols participar a l'AFA o apuntar-te com a delegat/da de classe, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Contacta