L’Associació de famílies de l’Institut de Cervelló gestiona la compra de les llicències digitals d’anglès i la llicència de naturals Science BITS.

Tots els alumnes de l’Institut, tant els socis de l’AFA com els no socis poden comprar les llicències a través de l’AFA. És la forma més fàcil, còmoda i econòmica.

Si compreu les llicències d’anglès i naturals a través de l’AFA, l’Institut de Cervelló les instal·larà a l’ordinador del vostre filla/fill la primera setmana del curs.

Excepcions en la compra de llicències:

Alumnes amb un pla educatiu individualitzat:
No és necessari que comprin llicències digitals. L’Institut de Cervelló enviarà escrit a les famílies que no hagin de comprar llicències. Totes les famílies que no rebeu notificació del centre, heu que comprar llicències digitals.

Alumnes repetidors:
Tindran accés a la llicència d’anglès a cost zero (igualment han d’omplir el formulari). La de ciències sí l’hauran de comprar.

Llicències digitals (per a famílies sòcies i no sòcies) i alta famílies sòcies (curs 2021/22)


 1. Omple tants formularis com fills/es tinguis a l’institut. En aquest cas als apartats «Nom i cognoms del pare / mare o tutor legal» i «E-mail», poseu el mateix.
  En cas de fer-vos socis aquests apartats es consideraran del representant de la família en les assemblees i comunicacions excepcionals via e-mail, encara que sempre realitzem totes les comunicacions via els grups de whatsapp per tal d’arribar a tots els membres del grup familiar.
  ————
 2. Un cop omplerts calcula l’ingrés sumant les llicències de cada fill, i si heu marcat al formulari per l’alta de l’AFA, afegeix una única quota de 30 € com a família sòcia.
  ————
 3. Fes l’ingrés al número de compte ES 78 0081 1608 5900 0110 3016 amb «Concepte«: «Noms (fills)+cognoms»
  ————

La data límit per tramitar la compra de llicències a través de l’AFA és el 20 de setembre.

Càlculs aproximats pels ingressos de famílies sòcies

Un cop omplert el formulari, pots fer l’ingrés al número de compte:
ES 78 0081 1608 5900 0110 3016
Concepte «Noms (fills)+cognoms«.

Alumnes 1r, 2n i 3r

*Atenció! Si tens més d’un fill/a a l’intitut recorda només comptar 30€ un cop

Ex:
Si tens un fills a 1r i 3r hauries de fer un únic ingrés de 140€
Llicències 55€ + 55€ = 110€ + quota familiar 30€ = 140€

Alumnes 4t

*Atenció! Si tens més d’un fill/a a l’intitut recorda només comptar 30€ un cop
Ex:
Si tens un fills a 1r i 4t hauries de fer un únic ingrés de 115€
Llicències 55€ + 30€ = 85€ + quota familiar 30€ = 115€

Càlculs aproximats pels ingressos de famílies NO sòcies

Alumnes 1r, 2n i 3r

Alumnes 4t

Atenció!: Repetidors 4t, encara que no necessiteu fer cap ingrés, igualment heu d’omplir el formulari per tal de fer la sol·licitud de la llicència.

Llicències digitals (per a famílies sòcies i no sòcies) i alta famílies sòcies (curs 2021/22)

Llicències Digitals