Llicències digitals (per a famílies sòcies i no sòcies) i alta famílies sòcies (curs 2021/22)

 1. Omple tants formularis com fills/es tinguis a l’institut. En aquest cas als apartats «Nom i cognoms del pare / mare o tutor legal» i «E-mail», poseu el mateix.
  En cas de fer-vos socis aquests apartats es consideraran del representant de la família en les assemblees i comunicacions excepcionals via e-mail, encara que sempre realitzem totes les comunicacions via els grups de whatsapp per tal d’arribar a tots els membres del grup familiar.
  ————
 2. Un cop omplerts calcula l’ingrés sumant les llicències de cada fill, i si heu marcat al formulari per l’alta de l’AFA, afegeix una única quota de 30 € com a família sòcia.
  ————
 3. Fes l’ingrés al número de compte ES 78 0081 1608 5900 0110 3016 amb «Concepte«: «Noms (fills)+cognoms»
  ————


La data límit per tramitar la compra de llicències a través de l’AFA és el 20 de setembre.

Excepcions en la compra de llicències:

Alumnes amb un pla educatiu individualitzat:
No és necessari que comprin llicències digitals. L’Institut de Cervelló enviarà escrit a les famílies que no hagin de comprar llicències. Totes les famílies que no rebeu notificació del centre, heu que comprar llicències digitals.

Alumnes repetidors:
Tindran accés a la llicència d’anglès a cost zero (igualment han d’omplir el formulari). La de ciències sí l’hauran de comprar.

Càlculs aproximats pels ingressos de famílies sòcies

Un cop omplert el formulari, pots fer l’ingrés al número de compte:
ES 78 0081 1608 5900 0110 3016
Concepte «Noms (fills)+cognoms«.

Alumnes 1r, 2n i 3r

*Atenció! Si tens més d’un fill/a a l’intitut recorda només comptar 30€ un cop

Ex:
Si tens un fills a 1r i 3r hauries de fer un únic ingrés de 140€
Llicències 55€ + 55€ = 110€ + quota familiar 30€ = 140€

Alumnes 4t

*Atenció! Si tens més d’un fill/a a l’intitut recorda només comptar 30€ un cop
Ex:
Si tens un fills a 1r i 4t hauries de fer un únic ingrés de 115€
Llicències 55€ + 30€ = 85€ + quota familiar 30€ = 115€

Càlculs aproximats pels ingressos de famílies NO sòcies

Alumnes 1r, 2n i 3r

Alumnes 4t

Atenció!: Repetidors 4t, encara que no necessiteu fer cap ingrés, igualment heu d’omplir el formulari per tal de fer la sol·licitud de la llicència.

Llicències digitals (per a famílies sòcies i no sòcies) i alta famílies sòcies (curs 2021/22)