Per les famílies que no tingueu temps o disponibilitat per preparar la carmanyola, teniu l’opció de que els vostres fills vagin a menjar al menjador de l’Escola Nova.

 

  • El servei s’oferirà des del primer dia del curs escolar i el presta Dacor Educació i Esport l’empresa responsable del servei de monitors/res i de la gestió directa del menjador i Plat de Colors l’empresa de cuina.
  • L’horari del servei de menjador, per als alumnes de l’Institut, serà de les
   14.30h a les 15.30h.
  • El preu del servei de menjador FIX serà de 6,33 €/dia.
  • Es considera FIX aquell nen/a que es quedi sempre el mateix dia de la
   setmana com a mínim 3 dies per setmana.
  • El cobrament dels usuaris FIXOS es farà mes vençut(del 10 al 20) mitjançant
   DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. En cas de retorn del rebut s’aplicarà el recàrrec de
   5 € en concepte de despeses bancàries. El rebut retornat caldrà fer-lo
   efectiu abans d’iniciar el següent mes a la coordinadora del menjador, en
   cas contrari es procedirà a donar de baixa del menjador.
  • Horari de gestió de menjador de l’escola:
   De dilluns a divendres
   De 9.05h a 9.30h
  • El preu del servei de menjador EVENTUAL serà de 6,95€/dia. Els/les nens/es
   eventuals hauran d’avisar fins el mateix dia a les 10h.
  • Els/les nens/es fixes que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador,
   hauran d’avisar a la coordinadora del menjador abans de les 10h del
   matí del mateix dia. Se’ls retornarà la quantitat corresponent al dinar
   (3,30€, per absentisme). En cas de no avisar, no se’ls farà la devolució
   d’aquest import.
  • Els canvis de la rutina d’assistència, així com els canvis de domiciliació
   bancària i les baixes s’hauran de comunicar a la coordinadora del menjador
   abans del dia 5 de cada mes per tal de poder actualitzar la informació abans
   de passar els rebuts del mes. En cas de no fer-ho abans d’aquesta data les
   regulacions es faran el mes següent.

 

Coordinadora: SUSANA JIMÉNEZ Tel. 657 316 867
Per a més informació: menjadorescolanova@gmail.com
INSCRIPCIÓ
– Accedir als formularis aquí

 

Menjador Escola Nova