INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE MENJADOR «DACOR EDUCACIÓ I ESPORT» CURS 2023 – 2024.

  1. Descarrega el full d’inscripció FULL D’INSCRIPCIÓ
  2. Omple les dades (ho pots omplir amb l’ordinador si tens lector de pdfs, o imprimir i omplir a mà)
  3. Envia-ho a menjadorescolanova@gmail.com

INFORMACIÓ 

El servei s’oferirà des del primer dia del curs escolar 2023/24 i el presta Dacor Educació i Esport l’empresa responsable del servei de monitors/res i de la gestió directa del menjador i Plat de Colors l’empresa de cuina.

Lloc: Escola Nova de Cervelló. Carrer de Santa Anna, 62, 08758 Cervelló (al costat de l’instiut).

  • L’horari del servei de menjador, per als alumnes de l’Institut, serà de les 14.30h a les 15.30h.
  • El preu del servei de menjador EVENTUAL serà de  7,60 €*/dia. Els/les nens/es eventuals hauran d’avisar fins el mateix dia a les 10h.
  • El preu del servei de menjador FIX serà de 6,91 €*/dia. Es considera FIX aquell nen/a que es quedi sempre el mateix dia de la setmana com a mínim 3 dies per setmana.
  • El cobrament dels usuaris FIXOS es farà mes vençut (del 10 al 20) mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. En cas de retorn del rebut s’aplicarà el recàrrec de 5 € en concepte de despeses bancàries. El rebut retornat caldrà fer-lo efectiu abans d’iniciar el següent mes a la coordinadora del menjador, en cas contrari es procedirà a donar de baixa del menjador.
  • Els/les nens/es fixes que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar a la coordinadora del menjador (Eva Tel. 657 316 867) abans de les 10h del matí del mateix dia. Se’ls retornarà la quantitat de 6,91€. En cas de no avisar, no se’ls farà la devolució d’aquest import.
  • Els canvis de la rutina d’assistència, així com els canvis de domiciliació bancària i les baixes s’hauran de comunicar a la coordinadora del menjador abans del dia 5 de cada mes per tal de poder actualitzar la informació abans de passar els rebuts del mes. En cas de no fer-ho abans d’aquesta data les regulacions es faran el mes següent.

Horari de gestió presencial a l’Escola Nova:
De dilluns a divendres
De 9.05h a 9.30h

—————————————————————-
Per a més informació:
Eva Herrero Tel. 657 316 867

Menjador Escola Nova