Des de l'Associació de Famílies d'Alumnes, posem a la teva disposició un ampli ventall de serveis segons les necessitats que identifiquem en el àmbit lectiu i docent, o bé a partir d'inicitives sorgides conjuntament entre l'Institut i l'AFA. Aquests serveis que oferim, són de qualitat i sobretot garantint que siguin accessibles per a totes les famílies.  Si tens alguna demanda que creus que pot ser interessant per la comunitat, contacta’ns. 

Treballem per aconseguir que el nostre Institut sigui un centre de referència al Baix Llobregat. Entre tots ho farem possible.

A continuació, pots trobar els serveis que s'ofereixen actualment desde l'Associació:


 Complements Formatius

Entenem complements formatius com quelcom més que un espai on poder ocupar les hores lliures de la tarda a la conveniència dels adults. Volem que siguin espais de creixement i desenvolupament que complementin el projecte educatiu de l’Institut que els nostres fills/es reben durant l’horari lectiu.

Pots trobar una gran diversitat de complements formatius. Te'ls mostrem a continuació:

Aquesta oferta d’activitats que us proposem responen als següents objectius:

  • Generar una oferta educativa i de lleure de qualitat adreçada a tots els alumnes de l’Institut, garantint l’accessibilitat i un preu assequible per a totes les famílies.
  • Garantir que tots els alumnes tinguin l’oportunitat de progressar al màxim posant especial ènfasi a la diversitat i la inclusió.
  • Fomentar la pràctica d’activitats esportives i generar sinergies amb entitats i clubs esportius locals per promoure la continuïtat de la pràctica esportiva més enllà de l’educació primària.
  • Ofertar activitats enriquidores i motivadores per aquesta etapa de formació.