Benvolgudes famíles,

adjunt es detalla la comunicació oficial de l’anul·lació lectiva per part del Departament d’Educació.

Tanmateix s’especifica la continuïtat acadèmica que ha decidit el centre davant aquesta mesura excepcional.

També volem fer una crida a la responsabilitat individual de cadascú de nosaltres per contenir la pandèmia i aturar la propagació. Els adolescents tenen una perspectiva diferent a la de l’adult, que relativitza les situacions i no veuen la gravetat de la situació. No per la mortalitat de la mateixa pandèmia, sinó per una saturació del sistema sanitari. Cosa que produiria danys col·laterals irreversibles. Des del centre ja hem fet aquesta reflexió, demanem feu extensiva aquesta visió a les vostres filles/s.

Agraint una vegada més la vostra comprensió i col·laboració,

Fran Rodríguez

Director

Anul·lació de les activitats lectives