Entenem complements formatius com quelcom més que un espai on poder ocupar les hores lliures de la tarda a la conveniència dels adults. Des de l’AFA volem que siguin espais de creixement i desenvolupament que complementin el projecte educatiu de l’Institut que els nostres fills/es reben durant l’horari lectiu.

L’oferta d’activitats que us proposem responen als següents objectius:

  • Generar una oferta educativa i de lleure de qualitat adreçada a tots els alumnes de l’Institut, garantint l’accessibilitat i un preu assequible per a totes les famílies.
  • Garantir que tots els alumnes tinguin l’oportunitat de progressar al màxim posant especial ènfasi a la diversitat i la inclusió.
  • Fomentar la pràctica d’activitats esportives i generar sinergies amb entitats i clubs esportius locals per promoure la continuïtat de la pràctica esportiva més enllà de l’educació primària.
  • Ofertar activitats enriquidores i motivadores per aquesta etapa de formació.

*Creiem que a nivell pedagògic és molt important que tot l'alumnat, si s'apunta a alguna activitat, mantingui el compromís durant tot el curs. Si per causa de força major no pot mantenir aquest compromís, cal que empleneu aquest formulari informant de la baixa amb una antelació mínima d'un mes ja que en cas contrari l'entitat té dret a percebre l'import de l'activitat.

Complements Formatius