6 de Desembre de 2019

Pictogrames de residus

La Comissió de neteja a instal·lat a les papereres i bidons de tot l’Institut pictogrames identificatius  de cada residu.