Títol
Full d’inscripció d’acollida
Full inscripció menjador
Comunicacions amb menjador
Funcionament del menjador
Autorització drets d’imatge (PÀG. 6)
Protocols comunicació emergències, etc: mail, mòbil.. (PÀG. 5)
Autorització desplaçaments educació física i natació (PÀG. 4)
Quota material (PÀG 2-3)
Atenció a les famílies (INSTITUT)
Activitats complementàries 4t
Activitats complementàries 3r
Llicències digitals 2019-20
Invitació a participar AMPA canvi de data