Comissió de Comunicació

Aquesta comissió realitza les tasques de l’administració del hosting web, la creació i manteniment de la pàgina web de l’AFA, uniforma els documents mitjançant plantilles i li dona imatge pública a l’associació mitjançant l’ús d’un estil de comunicació mitjançant els seus comunicats, aritcles web, etc.
Una altra de les tasques importants és la de comunicar-se AFA amb la resta, enviant els comunicats que les diferents comissions desitgen realitzar.
Així, és proveeix de canals de comunicació entre direcció/professorat/pares/alumnes/membres de l’AFA fent ús de les noves tecnologies.

Contacte: ampainstitutcomunicació@gmail.com