14 de Juliol de 2019
14 de Juliol de 2019
Inscripció de 7.30 a 8 h a l’Escola Nova per entrar a les 8 h a l’Institut